tienda

El país de Jauja

Fecha:
04/03/2018
Neste álbum publicado por Fondo de Cultura Económica destacan as ilustracións, ademais do humor do texto. El País de Jauja contén texto de Francisco Segovia e ilustracións de Kestutis Kasparavicius: unha fábula clásica con rima (en texto prosístico) e moito surrealismo, posto que nada semella ter sentido, agás as ganas de percorrer ese mundo de fantasía cheo de comida e lecer. Non hai nada como ter fame para andar por este país, mesmo sendo un lacazán ben grande! Asemade, ao final hai que volver a comezar, porque alimentarse de soños é importante: hai nubes de algodón de azucre, as árbores dan xelados, os porcos están asados e os peixes cocidos. Xa se sabe, isto é Jauja!

Fuente:
https://trafegandoronseis.blogspot.com.es/2018/03/el-pais-de-jauja.html

Acerca del autor:
Gracia e Anxo
Trafegando Ronseis

Acerca del libro:
El país de Jauja
Kestutis Kasparavicius / Francisco Segovia

Otras notas de prensa