tienda

Parlant d’editorials independents

Fecha:
06/11/2017
Si en els darrers anys hi ha un leitmotiv que ha triomfat al sector editorial és la unió de dues paraules que juntes creen un concepte: editorial/s independent/s, com a nou concepte i paradigma de salvació del llibre i la literatura.

Al voltant del tombant de segle, per agafar una perspectiva curta d’una vintena d’anys, al sector editorial s’ha produït un fenomen aparentment contradictori. Per una banda s’ha propiciat una progressiva concentració de l’activitat editorial en grans grups, cada cop més potents, amb molts segells, amb una capacitat comercial molt agressiva, amb una forta aposta pel màrqueting i amb els autors de més anomenada mediàtica als seus catàlegs, i amb un clar objectiu: aconseguir el màxim rendiment econòmic com a única meta. Per l’altra, i en paral·lel, la contínua aparició de nous segells, petits, amb pocs mitjans, però amb molta ambició literària i una aposta clara i decidida per la qualitat.

Al darrere d’aquestes editorials hi ha una persona individual, que edita per vocació i per plaer, que no ha de donar explicacions a consells d’administració o a accionistes, i que s’autoanomena independent per posar en valor la seva llibertat de decisió i d’edició. Aquests nous segells han anat cobrint els espais deixats pels grans grups, els gèneres oblidats, recuperant autors i textos, amb el lema de la qualitat i l’aposta per l’excel·lència. Han volgut trencar la uniformitat establerta, han arriscat amb coratge i han creat nous espais, públics i lectors enfront de la teòrica manca de risc dels grans grups.

Les editorials independents són projectes molt diferents, amb objectius també distints i de resultat irregular, però en els mitjans, entre els lectors i a les llibreries han sabut impulsar aquest concepte i guanyar la simpatia de gran part dels lectors. En definitiva, el concepte d’editorial independent ha aconseguit situar-se en l’imaginari com una manera de fer molt diferent i millor enfront dels grans grups editorials.

Aquesta introducció, esquemàtica i reduïda, amb molts matisos i plena de contradiccions, dona per un debat interminable. Però aquestes ratlles avui no estan escrites per jutjar o pontificar sobre les bondats de les editorials independents enfront dels grans grups, sinó com a introducció perquè d’altres amb més coneixements ho facin.

Les referències són nombroses, però avui volem presentar aquest llibret: Independientes, ¿de qué?, escrit per Hernán López i Víctor Malumián. Els autors, argentins, han preparat un text de poc més de 150 planes que intenta fer una presentació i posada al dia del fenomen de les editorials independents a Llatinoamèrica, on també hi ha una autèntica explosió dels petits segells.

Comencen amb una senzilla introducció per fixar el concepte i delimitar l’àmbit del treball, intentant precisar el perfil de les editorials independents. I seguidament en diversos capítols van endinsant-se en els aspectes comuns d’aquest tipus d’editorials: on i com neixen, com es financen, de quina manera construeixen el catàleg, com s’intenten comunicar i donar a conèixer, quines estratègies comercials utilitzen, com es mouen en el món de les fires, i altres aspectes, legals, tècnics i de disseny per acabar amb l’inevitable debat sobre l’e-book.

El text s’estructura a partir de converses i entrevistes a editors independents llatinoamericans, i per tant té un component d’actualitat i personal molt interessant, però transcendeix el cas personal per intentar arribar a la categoria del que volen explicar o analitzar a partir d’una experiència concreta. Intenta seguir el recorregut del llibre, des que s’imagina o escriu fins que arriba al mercat, examinant totes les baules de la cadena de valor i del procés de producció, comunicació i comercialització.

El llibre està pensat i escrit en clau llatinoamericana, i per tant, molts referents, noms i fets, aquí ens queden lluny o són del tot desconeguts. Certament el context, les circumstàncies i la realitat és força diferent a l’europea. Tanmateix el llibre és interessant, ja que molts dels trets de fons, les problemàtiques i reptes són similars arreu. Salvada la dificultat del marc geogràfic i cultural, aquest llibre permet un acostament al fet de les editorials independents de manera sistematitzada i rigorosa. Obre preguntes, planteja reflexions i aporta experiències i exemples suggeridors, que enriqueixen la reflexió. Per tant és un llibret de lectura recomanable, tant pels que vulguin conèixer millor la realitat editorial llatinoamericana independent com per aquells que estiguin pensant a crear una editorial aquí, ja que trobaran moltes de les qüestions que es plantegen, experiències de qui ja hi ha passat i algunes respostes.

Quines són les conclusions finals? La constatació que cada editorial independent és un món, que les diferències són moltes i a cops profundes, que en la majoria de casos hi ha grans mancances empresarials, però que moltes problemàtiques són comunes i generalitzables i que sempre, al darrere d’una editorial independent hi una persona entusiasta i que estima els llibres i la cultura, que en vol fer el seu futur i que hi vol aportar la seva petja.

Fuente:
http://bd.ub.edu/edl/ca/parlant-deditorials-independents

Acerca del autor:
Enric Faura
El blog de l’Escola de Llibreria 

Acerca del libro:
Independientes, ¿de qué?
Hernán López Winne y Víctor Malumián